FB_click.png

Jiří Suk

Mladší školní věk (6 - 11 let)

Trenér dbá na rozvoj fyzických i psychických schopností a dovedností. V tomto věku je důležitá všeobecná atletická příprava, která rozvíjí celé tělo. V této skupině je větší důraz kladen na rozvoj odrazové techniky. Trenér ke svěřencům přistupuje citlivě a individuálně. 

Starší školní věk (11 - 15 let)

Trenéři, kteří pracují s dětmi staršího školního věku, mají  těžkou úlohu, jelikož prvořadé je udržet u dětí zájem o trénink. Hlavní roli má tedy trenér, který by měl být pro své svěřence vzorem. S nástupem puberty je třeba, aby byl trenér taktní a citlivý. Svěřenci si osvojují nové pohyby a zdokonalují již osvojené pohyby. Hlavní pozornost se věnuje správné technice odrazu a přípravě na skokanské atletické disciplíny. Stupňuje se náročnost tréninkových jednotek.

 

Pravidelné tréninky: pondělí, středa, pátek 16.00 - 18.00 na stadionu

Mimořádné tréninky po domluvě s trenérem

Zaměření skupiny: skoky

Počet svěřenců: 6- 10

Kontakt: tel.: 604757398

 

 

 

Bookmark and Share