FB_click.png

Historie

Historie oddílu

Historie

 

Začátek atletiky v Trutnově se datuje do roku 1922, kdy byla atletika součástí sokolského

cvičení. Po 2. světové válce byl roku 1946 založen atletický oddíl Sokol (Železničář) Trutnov,

který se zaměřoval především na organizaci přespolních běhů. Po několika dalších změnách

v názvu klubu došlo v roce 1957 k přejmenování na Lokomotivu Trutnov. Tento název

přetrval až do současnosti.

 

První atletická dráha byla v Trutnově postavena v padesátých letech a v roce 1966 byla

nově rekonstruována.. Až v novém století, konkrétně v roce 2003, byla rekonstruována

také tribuna stadionu, ve které je atletické a fotbalové zázemí a společná část na regeneraci.

V útrobách tribuny byla také vybudována osmdesátimetrová atletická dvoudráha, která

slouží atletům v zimním období. Největším úspěchem, však bylo položení umělého povrchu

atletické dráhy v roce 2011 se všemi sektory na technické disciplíny. Po obvodu má stadion

šest drah, na rovince je drah osm.

 

Již v letech minulých závodili atleti v soutěžích družstev. V 60. letech postoupily ženy

do II. ligy. Taktéž dorostenci dělali dobré jméno trutnovské atletice. Koncem 70. let zvítězila

atletická parta z Gymnázia v krajském přeboru družstev mužů. Postup do vyšší soutěže

však z ekonomických důvodů přenechali druhému družstvu. V 90. letech 20. století závodil

v soutěžích družstev pouze mužský tým a úroveň trutnovské atletiky byla na průměrné

úrovni. Nejvýraznější úspěchy přišly s návratem Petra Musila z Prahy do Trutnova v roce

2000, který měl i rozhodující vliv na výstavbu moderní atletické dráhy s umělým povrchem.

Ustavil družstvo žen, které postoupilo do I.ligy v letech 2004 a 2011. Družstvo mužů závodilo

v dobách největších úspěchů v letech 2004 až 2007 ve II. lize.

 

Z Trutnova pochází mnoho současných i minulých reprezentantů. Nejúspěšnějším byl

bezesporu Jaroslav Matoušek, který se na OH v Mnichově v r. 1972 probojoval do semifinále

běhu na 100 i 200 metrů a ve štafetě na 4 x 100 m získal 4. místo

 

Žactvo působí v soutěžích družstev ( hostování ) v TJ Dvůr Králové n.L., kdy se naší závodníci zasloužili, že žactvo D. Králové bylo v r. 2003 nejlepší v kraji. Za nás hostují závodníci D. Králové 
v družstvu mužů.

 

Bookmark and Share