FB_click.png

AKTUALITY

Školení trenérů našeho oddílu

Sobota 18. března byla v našem oddíle zasvěcena školení. Sešli jsme se v klubovně a pozorně jsme sledovali prezentaci vedoucího trenéra Petra Musila, která nás seznamovala se změnami, ke kterým v letošní sezoně dojde.

Dozvěděli jsme se důležité informace týkající se našeho oddílu - jeho fungování, financování a organizace. Seznámili jsme se s projekty Českého atletického svazu, novou koncepcí práce s talentovanou mládeží a s testy všeobecné pohybové výkonnosti. 

Celý den se nesl v pohodové atmosféře. Nejenže jsme se dozvěděli mnoho nových informací, ale také jsme utužili trenérský kolektiv, který již čítá skoro dvacet jmen. 

Foto z akce najdete zde. 

Bookmark and Share