FB_click.png

AKTUALITY

Běhej, házej, skákej rád, atletem se můžeš stát!

Děti z osmi mateřských školek se na první letní den sešly na trutnovském stadionu, aby si v příjemném počasí zasportovaly. Celkem pro ně bylo připraveno 5 disciplín: překážkový běh, skok daleký z místa, slalomový běh, běh přes žebřík a hod oštěpem na cíl. Jelikož nešlo o klasické závody, při kterých se poměřují výkony, nýbrž o to, aby si děti s chutí a radostí zasportovaly, byly pro všechny připraveny medaile, pamětní listy s výkony a sladká odměna. Podpořit je přišla kromě paní učitelek i paní ředitelka MŠ v Trutnově Bc. Vladimíra Priputenová.

Poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu závodů podíleli, především ředitelce závodů Jitce Hurdálkové.

Zájemci o královnu sportu byli zároveň pozváni do kategorie přípravek Loko Trutnov, kde se o 150 dětí stará 8 skvělých trenérek a trenérů.

Bookmark and Share