FB_click.png

AKTUALITY

Schůze trenérů

V sobotu 8. 12. proběhla společná schůze všech trenérů a výboru našeho oddílu. Předseda všechny seznámil s financováním, činností a úspěchy oddílu. Dále byli ustanoveni vedoucí družstev na příští sezónu, hovořilo se o personálním zabezpečení chodu oddílu, termínovce závodů, školení trenérů a rozhodčích a mnohém dalším. Všem děkujeme za účast a diskuzi a přejeme mnoho sil do další práce.

Bookmark and Share